Γενικά

Αυτή η ιστοσελίδα και ολόκληρο το περιεχόμενό της παρέχεται από την Ανδρέας Κουκούνης & Σία Δ.Ε.Π.Ε (στο εξής «η Δ.Ε. Κουκούνης»).

Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την αποδοχή των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων (με τον όρο «ιστοσελίδα» εννοείται το μέρος ή το σύνολο των  σελίδων που βρίσκονται στο διαδικτυακό χώρο www.coucounis.com, και περιλαμβάνει τη δομή, το σχεδιασμό, τον κώδικα, τα κείμενα, τους ήχους, τα γραφικά, τα κινούμενα στοιχεία ή κάθε άλλο μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας).

Αυτή η ιστοσελίδα παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες οι οποίες υπόκεινται σε διαφορετικούς κανονισμούς χρήσης. Εφόσον χρησιμοποιείτε εκείνες τις ιστοσελίδες, δεσμεύεστε από τους όρους χρήσης που τις διέπουν.

Η Δ.Ε. Κουκούνης παρέχει νομικές υπηρεσίες και συμβουλές στο Κυπριακό Δίκαιο.

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει γενικές πληροφορίες για το κυπριακό δίκαιο και για τις νομικές μας υπηρεσίες. Το υλικό που περιέχεται και οι εκδόσεις που παρέχονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας δεν σκοπεύουν να παρέχουν, ούτε και αποτελούν, νομική συμβουλή σε κανένα συγκεκριμένο θέμα. Παρέχονται μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Αποφύγετε να δράσετε στηριζόμενοι στις  πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα, ή σε εκδόσεις που παρέχονται από αυτή την ιστοσελίδα, χωρίς να αναζητήσετε κατάλληλη νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή.

Η χρήση της ιστοσελίδας αυτής υπόκειται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις από τους οποίους και δεσμεύεστε.

Η Δ.Ε. Κουκούνης έχει δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις αυτών των όρων χρήσης όποτε το επιθυμεί χωρίς καμία προειδοποίηση. Κάθε αλλαγή θα τίθεται σε άμεση εφαρμογή. Η χρήση της ιστοσελίδας αυτής μετά από κάθε αλλαγή προϋποθέτει την αποδοχή των τροποποιημένων κανονισμών χρήσης. Συνεπώς, θα πρέπει να συμβουλεύεστε αυτούς τους κανονισμούς για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

 

Πνευματικά Δικαιώματα και Άδεια Χρήσης

Οι πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα γραφικά, το κείμενο, οι εικόνες, τα λογότυπα και οι εμπορικές επωνυμίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα (στο εξής «οι Πληροφορίες») προστατεύονται από τις νομοθεσίες που διέπουν θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, δεδομένων, πνευματικής αποκλειστικής ιδιοκτησίας καθώς και από νομοθεσίες που διέπουν την πνευματική ιδιοκτησία, που απορρέουν από το κρατικό δίκαιο αλλά και από διεθνείς συμφωνίες.

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να αντιγραφεί για σκοπούς ανάγνωσης αλλά δεν επιτρέπεται η μόνιμη αποθήκευσή της ή η αντιγραφή της για άλλου είδους χρήση.

 

Σύνδεσμοι

Απαγορεύεται η προσθήκη ηλεκτρονικών συνδέσμων σε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς τη συγκατάθεση της Δ.Ε.  Κουκούνης.

 

Διευκρινιστική Ρήτρα

Η ιστοσελίδα αυτή είναι διαθέσιμη χωρίς κανένα είδος άμεσης ή έμμεσης  εγγύησης ή ευθύνης. Η Δ.Ε. Κουκούνης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ούτε εγγυάται οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις πληροφορίες ή στο περιεχόμενο ιστοσελίδων στις οποίες παρέχεται πρόσβαση μέσω συνδέσμων ή με άλλο τρόπο από αυτή την ιστοσελίδα.  Η Δ.Ε. Κουκούνης δεν παρέχει έγκριση ή αποδοχή στο περιεχόμενο άλλης ιστοσελίδας, ούτε φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με αυτό.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η  Δ.Ε. Κουκούνης, οι συνέταιροι, συνεργάτες, σύμβουλοι, εργαζόμενοι, ή άλλοι εκπρόσωποί του, δεν φέρουν καμία ευθύνη για απώλεια ή βλάβη που μπορεί να προκύψει ή μπορεί να σχετίζεται με τη χρήση των πληροφοριών ή υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά και μόνο,  έμμεσων ή επακόλουθων απωλειών ή βλαβών, απώλειας δεδομένων, εισοδήματος, κέρδους ή ευκαιρίας, απώλειας ή βλάβης σε περιουσία και απαιτήσεων αποζημιώσεων έναντι τρίτων) ακόμα και σε περίπτωση που η Δ.Ε. Κουκούνης έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας απώλειας ή βλάβης, ή ακόμα και αν τέτοια απώλεια ή βλάβη ήταν λογικά προβλεπόμενη.

Γενικές και ειδικές αναφορές σε συνέταιρο ή συνέταιρους σε αυτή την ιστοσελίδα θα ερμηνεύονται αναλόγως.

 

Ισχύουσα Νομοθεσία

Αυτή η ανακοίνωση νομικού περιεχομένου και οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και όλα τα θέματα που άπτονται αυτής της ιστοσελίδας, διέπονται από τη νομοθεσία της Κύπρου.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.